Hướng dẫn cài máy in Samsung 2161, Tải Driver Samsung 2161

may in samsung 2161

Hướng dẫn cài máy in Samsung 2161 cho máy tính dùng các bản Windows 7, 8, 8.1, 10 x 32 và 64 Bit, Windows 11

Để máy in Samsung 2161 hoạt động và hiểu lệnh từ trên máy tính chúng ta phải tải Driver về và tiến hành cài đặt trên máy tính,

Lưu ý: chọn tải driver đúng với bản Windows của máy tính đang dùng tránh tải sai bản gây ra lỗi trong quá trình cài đặt,

Tải Driver Samsung 2161

Link tải Driver Samsung 2161 Tại Google Driver an toàn

Driver samsung, ML 2161 cho bản Windows 7 x 32 Bit => Tại Đây

Driver samsung, ML 2161 cho bản Windows 7 x 64 Bit => Tại Đây

Driver samsung, ML 2161 cho bản Windows 8, 8.1 x 32 Bit => Tại Đây

Driver samsung, ML 2161 cho bản Windows 8, 8.1 x 64 Bit => Tại Đây

Driver samsung, ML 2161 cho bản Windows 10 x 32 Bit => Tại Đây

Driver samsung, ML 2161 cho bản Windows 10 x 64 Bit => Tại Đây

Driver samsung, ML 2161 cho bản Windows 11 => Tại Đây

Sau khi tải Driver Samsung 2161 về chúng ta nhấn mở file lên và tiến hành setup cài đặt theo các bước dưới đây

Hướng dẫn cài máy in Samsung 2161

+ Bước 1: Tích chọn Install rồi nhấn OK

cai may in samsung 2161

+ Bước 2: Tích chọn cột I have => Next

cai may in samsung 21612 1

+ Bước 3: Chọn cột Usb => Next

cai may in samsung 21613

+ Bước 4: Tích chọn các mục như mũi tên số 1 rồi nhấn Next

Hướng dẫn cài máy in Samsung 2161
Hướng dẫn cài máy in Samsung 2161

+ Bước 5: Tích chọn các cột như mũi tên số 1 rồi nhấn Finsh để hoàn thành cài đặt

cai may in samsung 21615

Xem thêm: Hướng dẫn in hai mặt giấy trên máy in một mặt

Xem thêm: Hướng dẫn các cách đơn giản để hủy lệnh in trên máy tính