Hướng dẫn cài máy in Samsung ML 1610, Tải Driver Samsung ML1610

cài máy in Samsung ML 1610

Hướng dẫn cài máy in Samsung ML 1610 cho máy tính dùng các bản Windows 7, 8, 8.1, 10 x 32 và 64 Bit, Windows 11

Để máy in Samsung ML 1610 hoạt động và hiểu lệnh từ trên máy tính chúng ta phải tải Driver về và tiến hành cài đặt trên máy tính,

Lưu ý: chọn tải driver đúng với bản Windows của máy tính đang dùng tránh tải sai bản gây ra lỗi trong quá trình cài đặt

Tải Driver Samsung ML1610

Link tải Driver Samsung ml 1640 Tại Google Driver an toàn

Driver samsung 1610 cho bản Windows 7 x 32 Bit => Tại Đây

Driver samsung 1610 cho bản Windows 7 x 64 Bit => Tại Đây

Driver samsung 1610 cho bản Windows 8, 8.1 x 32 Bit => Tại Đây

Driver samsung 1610 cho bản Windows 8, 8.1 x 64 Bit => Tại Đây

Driver samsung 1610 cho bản Windows 10 x 32 Bit => Tại Đây

Driver samsung 1610 cho bản Windows 10 x 64 Bit => Tại Đây

Driver samsung 1610 cho bản Windows 11 => Tại Đây

Hướng dẫn cài máy in Samsung ML 1610

Sau khi tải Driver về chúng ta tiến hành Setup cài đặt y hệt đặt theo các bước trong đoạn => Hướng dẫn cài máy in Samsung ML 1640