Cài đặt máy HP Scanjet 5590, Tải Driver HP Scanjet 5590

Hướng dẫn cài đặt Driver máy HP Scanjet 5590 cho máy tính dùng các bản Windows 7, 8, 8.1, 10 x 32 và 64 Bit, Windows 11, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 ( Các bản windows Server 32bit và 64 Bit dùng chung Driver với bản window 10 )

Để máy HP Scanjet 5590 hoạt động và hiểu lệnh từ trên máy tính chúng ta phải tải Driver về và tiến hành cài đặt trên máy tính,

Lưu ý: chọn tải driver đúng với bản Windows của máy tính đang dùng tránh tải sai bản gây ra lỗi trong quá trình cài đặt

Tải Driver HP Scanjet 5590

Link tải Driver HP Scanjet 5590 tại Google Driver an toàn

Tải Driver máy HP Scanjet 5590 cho máy tính dùng bản Windows 7 x 32 Bit => Tại Đây

Tải Driver máy HP Scanjet 5590 cho máy tính dùng bản Windows 7 x 64 Bit => Tại Đây

Tải Driver máy HP Scanjet 5590 cho máy tính dùng bản Windows 8, 8.1 x 32 Bit => Tại Đây

Tải Driver máy HP Scanjet 5590 cho máy tính dùng bản Windows 8, 8.1 x 64 Bit => Tại Đây

Tải Driver HP Scanjet 5590 cho máy tính dùng bản Windows 10 x 32 Bit => Tại Đây

Tải Driver HP Scanjet 5590 cho máy tính dùng bản Windows 10 x 64 Bit => Tại Đây

Tải Driver HP Scanjet 5590 cho máy tính dùng bản Windows 11 => Tại Đây

Sau khi tải Driver HP Scanjet 5590 về chúng ta mở file lên và làm theo các bước cài đặt dưới đây

Cài đặt máy HP Scanjet 5590

+ Bước 1: chọn ngôn ngữ rồi => OK

hp 5590

+ Bước 2: Chọn Next để tiếp tục

hp 5590 1

+ Bước 3: chọn Next

hp 5590 2

+ Bước 4: tiếp tục Chọn Next

hp 5590 3

+ Bước 5: Chọn Install

hp 5590 4 1

+ Bước 6: chọn Finsh => Finish để hoàn thành cài đặt

Cài đặt máy HP Scanjet 5590
Cài đặt máy HP Scanjet 5590

hp 5590 6

Xem thêm: Hướng dẫn Scan tài liệu trên máy in một cách dễ dàng

Xem thêm: Hướng dẫn gộp nhiều file PDF thành một file trên máy tính